Spółki komandytowe – przewodnik

Spółki komandytowe – przewodnik

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH

 1. Spółka komandytowa wymaga min. jednego komplementariusza i jednego komandytariusza.
 2. Spółka komandytowa ma status spółki osobowej, ale pomimo tego jest podatnikiem CIT i płaci od swojego dochodu 9% CIT (do limitu 2m EUR rocznie), a 19% powyżej tego limitu i ze źródeł kapitałowych (np. innych spółek lub odsetek).
 3. Spółka może wypłacać w trakcie roku zaliczki na poczet zysku dla wspólników – to Spółka potrąca podatek dochodowy (PIT) za wspólników, których dochody opodatkowane są stawką 19%.
 4. Komplementariusz może odpisać od swojej zaliczki CIT zapłacony przez Spółkę (ale dopiero po zakończeniu roku i złożeniu CIT-8 przed Spółkę) co sprawia, ze jego efektywne opodatkowanie dochodu to 19%
 5. Komandytariusz ma prawo do zwolnienia 50% przychodów uzyskanych z zysku Spółki komandytowej do kwoty 60 tys. zł co sprawia, że jego efektywna stawka opodatkowania to 9,5% dla pierwszych 120 tys. uzyskanych ze Spółki.
 6. Wspólnicy mogą zawierać ze Spółką umowy o pracę, zlecenie oraz o dzieła.
 7. Wspólnicy opłacają pełne składki z tytułu bycia udziałowcem Spółki komandytowej. Zapowiadane zmiany tzw. Polski Ład pozostawią możliwość opłacania wspólnikom składki komandytowej na stałym poziomie niezależnym od dochodów ze Spółki.

 

 

2. WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Wspólnikami spółki komandytowej są komplementariusze oraz komandytariusze. Ich role różnią się zakresem obowiązków, odpowiedzialnością, a także sposobem rozliczenia przychodów uzyskiwanych ze spółki.

Komplementariusz jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem. To on reprezentuje spółkę oraz prowadzi jej sprawy. Nazwisko lub firma co najmniej jednego komplementariusza składa się na firmę spółki komandytowej.

Komandytariusz jest wspólnikiem, który odpowiada odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej do wysokości niepokrytej sumy komandytowej. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku do prowadzenia spraw spółki. Może jednak reprezentować spółkę na podstawie pełnomocnictwa.

 

Przykład 1
Spółka osiąga zysk w kwocie 10 000 zł. Odprowadza z tego tytułu podatek dochodowy obliczony według stawki 19%, w łącznej wysokości 1900 zł. Komplementariusz Marek otrzymuje wypłatę zysku w kwocie 2 000 zł.
Podatek należny od wypłaty dla Marka = 19% * 2 000 zł = 380 zł
Część podatku opłacona przez spółkę przypadająca na zysk wypłacony Markowi
= 19% * 2 000 zł = 380 zł
Podatek do zapłaty od zysku wypłaconego Markowi = 380 zł – 380 zł = 0 zł

Przykład 1
Spółka osiąga zysk w kwocie 10 000 zł. Odprowadza z tego tytułu podatek dochodowy obliczony według stawki 19%, w łącznej wysokości 1900 zł. Komplementariusz Marek otrzymuje wypłatę zysku w kwocie 2 000 zł.
Podatek należny od wypłaty dla Marka = 19% * 2 000 zł = 380 zł
Część podatku opłacona przez spółkę przypadająca na zysk wypłacony Markowi
= 19% * 2 000 zł = 380 zł
Podatek do zapłaty od zysku wypłaconego Markowi = 380 zł – 380 zł = 0 zł

 

Wspólnikami spółki komandytowej są komplementariusze oraz komandytariusze. Ich role różnią się zakresem obowiązków, odpowiedzialnością, a także sposobem rozliczenia przychodów uzyskiwanych ze spółki.

Komplementariusz jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem. To on reprezentuje spółkę oraz prowadzi jej sprawy. Nazwisko lub firma co najmniej jednego komplementariusza składa się na firmę spółki komandytowej.

Komandytariusz jest wspólnikiem, który odpowiada odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej do wysokości niepokrytej sumy komandytowej. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku do prowadzenia spraw spółki. Może jednak reprezentować spółkę na podstawie pełnomocnictwa.

Lets work
together


  * pola wymagane
  Skontaktuj się z nami

  Umów spotkanie

  Wypełnij formularz

  i odbierz poradnik Współpraca z influencerem