E-commerce

E-commerce

Na codzień doradzamy zarówno wielkim jak i lokalnym sklepom internetowym, platformom marketplace oraz food delivery i grocery delivery.

Wspieramy ich działalność od momentu podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności lub o ekspansji na polski rynek, poprzez bieżącą działalność i monitorowanie zgodności działalności z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa.

Nasze działania dostosowujemy do specyfiki branży, uwzględniając jednocześnie aspekty biznesowe i techniczne.

W zakres naszych usług wchodzą w szczególności:

1

SKLEPY I PORTALE INTERNETOWE

 • Tworzenie regulaminów sklepów internetowych i platfrom internetowych, 
 • tworzenie polityk prywatności (RODO);
 • tworzenie  polityk cookies;
 • tworzenie treści prawnych do formularzy i obowiązków informacyjncyh względem konsumentów;
 • analiza dokumentów i treści zawartych na platformie pod kątem ryzyka zakwestionowania przez UOKIK;
 • doradztwo w zakres rozwiązań prawnych dot. ograniczeń prawnych sprzedaży poszczególnych produktów przez Internet (np. wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, wyroby farmaceutyczne);
 • adaptacja zagranicznych platform i sklepów internetowych do polskich wymogów prawnych;

 

2

REKLAMA W INTERNECIE

 • doradztwo prawne w zakresie reklamy w Internecie (reklama alkoholu w Internecie, reklama wyrobów tytoniowych w Internecie, reklama wyrobów farmaceutycznych w Internecie);
 • tworzenie i negocjowanie umów o świadczenie usług marketingowych z agencjami interaktywnymi;
 • tworzenie i negocjowanie umów z influencerami i agencjami influencer marketingu;
 • obsługa prawna akcji promocyjnych, konkursów, sprzedaży premiowej, programów lojalnościowych czy pakietów kafeteryjnych, obejmująca analizę prawną i podatkową akcji, oraz tworzenie i negocjowanie dokumentów, w tym regulaminów i polityk;
 • doradztwo podatkowe w reklamie i promocjach (PIT, CIT i VAT​);​
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa reklamy i marketingu.
3

KONSUMENCI, OCHRONA KONKURENCJI, UOKIK

 • analiza dokumentów i treści zawartych na platformie (audyt prawny)  pod kątem ryzyka zakwestionowania przez UOKIK;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed UOKIK;
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji;
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie Klientów w sporach konsumenckich;
 • ochrona dóbr osobistych przedsiębiorców w Internecie.

 

4

SPORY DOMENOWE

 • doradztwo prawne oraz tworzenie opinii prawnych w zakresie legalności wykorzystania domeny internetowej;
 • reprezentowanie Klientów w sporach domentowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji lub WIPO

Lets work
together


  * pola wymagane
  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij formularz

  i odbierz poradnik Współpraca z influencerem