W zakres naszych usług wchodzą w szczególności:

1

doradztwo oraz przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (m.in. wzory umów, kontraktów B2B, oświadczeń, zwolnienia grupowe);

2

przygotowywanie regulacji wewnątrzakładowych (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, w tym z uwzględnieniem specyfiki branży, np. IT);

3

legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce:

 • konsultacje z zakresu zatrudniania cudzoziemców
 • zezwolenia na pracę 
 • zezwolenia na pobyt
 • postępowania odwoławcze przed Urzędami Wojewódzkimi
 • pomoc w uzyskaniu numeru PESEL
 • weryfikacja dokumentacji pracowniczej cudzoziemców
4

bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

5

audyty, weryfikacja dokumentacji pracowniczej (w tym teczek osobowych);

6

wsparcie działów kadrowych m.in. w sprawie wynagrodzeń, czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, urlopów pracowniczych

Lets work
together


  * pola wymagane
  Skontaktuj się z nami

  Wypełnij formularz

  i odbierz poradnik Współpraca z influencerem