W zakres naszych usług wchodzą w szczególności:

1

przygotowywanie umów dotyczących praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych i umów zastawu;

2

zabezpieczenie praw autorskich w startupach;

3

ochrona praw autorskich w Internecie;

4

ochrona wizerunku;

5

ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych;

6

rejestracja znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów;

7

reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów;

Lets work
together


    * pola wymagane
    Skontaktuj się z nami

    Wypełnij formularz

    i odbierz poradnik Współpraca z influencerem